שיעור קודם השלמה והמשך  

  מיקוד - דפוסי תנועה

תוכן השיעור לא פתוח לצפייה הירשמ/י לקורס כדי לפתוח לצפייה