שיעור קודם השלמה והמשך  

  08 עקרון הרצף: הפעלת מרכז הכוח העמוק בתרגילי רגליים

תוכן השיעור לא פתוח לצפייה הירשמ/י לקורס כדי לפתוח לצפייה