שיעור קודם השלמה והמשך  

  היכרות, מבוא לצ'יגונג, תועלות התרגול, מטרת הקורס

תוכן השיעור לא פתוח לצפייה הירשמ/י לקורס כדי לפתוח לצפייה